Llywodraethwyr

School Governors


Cadeirydd

Chairperson: 

 Mr Emyr James

Aelodau

Members: 

Mr A Davies - Pennaeth/Head
Mr A G Owen- Dirprwy Bennaeth/Deputy Headteacher
Mr Iwan Davies - Is-gadeirydd/Vice Chairperson
Cty Cllr Elwyn Williams
Cllr Glenda Lloyd
Ms Sarah Howells
Mr Denzil Williams
Mrs Allison Bowen
Mr Gareth Rees
Mr Aled Owen
Mr Iwan Davies
Mrs Catrin Reading
Cllr Robin Griffiths
Mr Gareth Gravell
Mrs Hilary Johnson
Mrs Angharad Vaughan Owen