Llywodraethwyr

School Governors


Cadeirydd

Chairperson: 

 Mr Greg Morgan

Aelodau

Members: 

Mr A Davies - Pennaeth/Head
Mr Emyr James - Is-gadeirydd/Vice Chairperson
Cty Cllr Elwyn Williams
Cllr Glenda Lloyd
Cllr Sarah Howells
Mr Denzil Williams
Mrs Allison Bowen
Mr Gareth Rees
Mr Aled Owen
Mr Iwan Davies
Mrs Catrin Reading
Cllr Robin Griffiths
Mrs Hilary Johnson