Diwrnod Agored Ysgol Llangynnwr


Ar y 13eg o Ebrill 2011, cynhaliwyd ein Diwrnod Agored er mwyn dathlu Hanner Can Mlwyddiant yr ysgol. Bu'r plant yn brysur yn trefnu'r digwyddiad ac yn didoli'r lluniau yn eu gwersi Hanes. Dechreuodd y plant berfformio eitemau i ddiddanu am 2yp a chafodd pawb gyfle i bori drwy'r ffotograffau ar draws yr oesoedd yn y neuadd, dal lan gydag hen ffrindiau dros baned neu cerdded drwy'r ysgol i hel atgofion. Roedd hi'n hyfryd gweld cymaint o gyn ddisgyblion, staff, rhieni a ffrindiau.