Eli Eco a Tidy Ted


Roeddwn yn ffodus i gael ymweliad oddi wrth Eli Eco a'i ffrind Tidy Ted yn ystod Tymor y Gwanwyn. Dysgom sut i edrych ar ol ein hamgylchedd a'n hunain.