Olifer


Bu ein Sioe 'Olifer' a berfformiwyd yn ystod Tymor y Nadolig yn llwyddiant mawr.

Diolch i bawb, yn enwedig y plant am eu gwaith caled, Mrs Sandry ein Cyfarwyddwr, Mrs Catrin Thomas ein Cyfarwyddwr Cerddorol, staff yr ysgol a phawb a ddaeth i gefnogi.