Tori James


 2459598891 Eabe55e9f3 S 1  

Tori James, y Gymraes gyntaf i ddringo i gopa Mynydd Everest.

Yn ystod wythnos gyntaf Tymor yr Hydref fe ddaeth Tori James i ymweld a ni gan siarad am ei bywyd a'i chyflawniadau.

 

Tori James 005