Wythnos Werdd


Yn ystod ein Wythnos Werdd, bu pob dosbarth yn canolbwyntio ar agwedd Eco.

Wrth ymdrin a 'Chadw'n Iach', fe drefnodd Dosbarth Dewi a'r Nursery bod y plant a'r rhieni yn cerdded i'r ysgol yn y bore, roeddynt wedi paratoi salad ffrwythau i'r rhai a oedd am fwyta'n iach ac fe wnaethant amserlen fel bod pob dosbarth yn cael defnyddio'r rhaffau sgipio ar yr iard.

Cwblhaodd weddill yr ysgol weithgareddau a chyweithiau ar y canlynol: 

Non 1 - Dwr 

Non 2 - Trafnidiaeth a llygredd 

Yrs 1 and 2 - Trafnidiaeth

Glyndwr, Gwenllian and Lower Juniors - Gwastraff a lleihau sbwriel

Dosbarth Llywelyn - Arbed Ynni 

Upper Juniors - Basdata yn edrych ar sut mae pobl ardal Llangynnwr yn edrych ar ol yr amgylchedd.