Y Frigad Dan


 Fire Engine 005   

Ar Ddydd Mercher, 8fed o Fedi, cawsom ymweliad oddi wrth y frigad dan.

Dyma luniau o Bl 1 a 2 yn mwynhau'r ymweliad.

Cafodd holl blant y Cyfnod Sylfaen gyfle i archwilio'r injan dan.

      
        Fire Engine 002