Bags 2 School


Yn ystod Tymor yr Hydref ac eto yn Nhymor y Gwanwyn, casglodd y disgyblion ddillad, esgidiau, defnyddiau a theganau meddal nad oeddent eu hangen bellach a dod a hwy i fewn i'r ysgol. Daeth lori fawr i fynd a'r sachau o dan y cynllun 'Bags 2 School' ac fe godom £850.

Bags 2 School