Big Pit


Ymwelodd blynyddoedd 5 a 6 a Phwll Mawr ym mis Tachwedd. Yn ogystal a cherdded o gwmpas arddangosfeydd yr amgueddfa, gwisodd bawb helmed a batri cyn dal y lifft lawr o dan ddaear. Cawsom ein tywys o gwmpas y twneli a cheisiom ddychmygu byw bywyd plentyn a weithiau mewn pwll glo. Roedd yn brofiad gwych.

 Big Pit 1 Big Pit 2