Casglu Sbwriel


Ar y 18fed o Ebrill, bu pob plentyn yn yr ysgol, o'r ifancaf i'r hynaf, yn casglu sbwriel o gwmpas tir yr ysgol.

 DM2 DM1 4