Cystadleuaeth Traws Gwlad Gwyl Ddewi


Cynhaliwyd ein ras trawsgwlad i ddathlu Gwyl Ddewi ar Ddydd Gwener yr 2il o Fawrth. Torrodd y ferch a'r bachgen a ddaeth yn gyntaf record yr ysgol. Llongyfarchiadau i holl blant Cyfnod Allweddol 2 a redodd.

Merched 1 Merched 2 Cefnogi 3

 Bechgyn 4 Bechgyn 5