Dathliadau'r Jiwbili


Daeth Dr Geraint Bevan, Cadeirydd Cyngor y Gymuned i gyflwyno cwpan dathlu'r jiwbili i cadeirydd ein Cyngor Eco ac Ysgol. Cafodd pob disgybl gwpan coffa gan Gyngor Cymuned Llangynnwr.

Cwpan Jiwbili