Diwrnod Lesotho


Daeth tair athrawes sydd newydd ddychwelyd o addysgu yn Lesotho am 6 mis i rannu eu profiadau gyda blynyddoedd 5 a 6. Dysgom sawl ffaith am y wlad, gwelsom a gwisgom eu dillad traddodiadol, siaradom Sesotho a dawnsiom ni ddawns y Basotho. Diolch Kate, Claire ac Ann.

 

Cyflwyniad  Hetiau  GWISG 

Sesotho  Dawns  Papa