Ein Stondin Lysiau


Yn ystod tymor yr Haf, plannodd bob dosbarth lysiau yn ein gardd, a'r tymor hwn, wedi inni eu cynaeafu, gwerthom ein nwyddau i rieni a theuluoedd ar ein stondin lysiau ar yr iard.

Gardd Lysiau 006 Thumb    Gardd Lysiau 012 Thumb