Marie Curie


Ar Ddydd Gwener y 24ain o Chwefror cawsom gyfle i wisgo melyn a thalu punt i godi arian ar gyfer elusen Marie Curie. Wedi inni dderbyn bylbiau, compost a photiau yn yr ysgol y tymor diwethaf, daeth rhai ohonom a'n cenhinau pedr i'r ysgol.

Dewi Meithrin Dewi Meithrin 2 Dewi Derbyn Non 1 Thumb Years 1 And 2 Non 2 Glyndwr LJ Gwenllian Cennin Pedr UJ Llywelyn