Silwet newydd i'n gwefan.


Cynhaliwyd cystadleuaeth i ddylunio silwet i wefan yr ysgol. Cafodd goreuon eu harddangos a chafodd holl ddisgyblion yr ysgol gyfle i bleidleisio am eu hoff un. Fe fydd y silwet mwyaf poblogaidd i'w weld ar dudalen mynediad ein gwefan cyn hir.

Dyma'r silwetau llwyddiannus.

Llongyfarchiadau i Harri Llewelyn, Madison Griffiths, Hannah Brunt, Josh Thomas, Hannah Thomas, Grace Williams, Olivia Howard, Cerys Nicola Davies, Zuzanna Milewski, Sian Morgan Charlie Firth and Catrin Lewis.

 

 Catrin Cerys Charlie Thumb Dienw Francesca  Grace A Harri Grace Thumb Hanna Brunt A Cerys Hanna Brunt Hanna Harri Thumb Thumb Thumb Thumb Josh Madison Olivia Sian Zuzanna