Taith Noddedig


Ar bnawn Gwener y 9fed o Fawrth, cerddodd holl blant yr ysgol ar daith noddedig i lawr heibio'r orsaf drenau, dros pont King Morgan ac yn ol i'r ysgol. Diolch i bawb a ddaeth i helpu.

 1 2 3 

4 5 6 

7