Techniquest


Ar y 29ain o Fedi, aeth dosbarthiadau Cyfnod Allweddol 2 ar daith i Gaerdydd. Wedi cerdded o gwmpas Bae Caerdydd a chael cinio, gwelsom y sioe 'Golau' cyn archwilio'r gweithgareddau gwyddonol amrywiol a gaed yn Techniquest.