Bancyfelin 7s


Daeth y gystadleuaeth rygbi 'Bancyfelin 7s' i ben eleni gyda Gwyl i Ysgolion Cynradd Caerfyrddin. Ennillodd y tim Tag, Bl 3 a 4 a'r Tim Tacl, Bl 5 a 6 eu gemau i gyd. Gwobrwywd pob aelod o'r garfan gyda medal i gydnabod eu llwyddiant.

Tacl 5 A 6    Tag 3 A 4