Cystadleuaeth Pel-droed yr Urdd


Ar y 9fed o Hydref, teithiodd ein tim pel-droed i'r Ganolfan Hamdden i gystadlu yn Nhwrnament Pel-droed yr Urdd i Ysgolion Caerfyrddin. Chwaraeodd y tim yn dda yn eu holl gemau - Llongyfarchiadau.