Cystadleuaeth Rygbi'r Urdd


Ar yr 17eg o Hydref, o dan amgylchiadau gwlyb iawn, bu ein tim rygbi bron a chyrraedd y rownd derfynol yng Nghystadleuaeth Rygbi'r Urdd - Rhanbarth Caerfyrddin ar gaeau chwarae Ysgol Gruffydd Jones.

 Twymo Lan   Rygbir Urdd 2012