Ein Dathliad Nadolig


NADOLIG RHYNGWLADOL YN LLANGYNNWR 

Ar brynhawn dydd Mawrth a nos Fawrth yr 11eg o Ragfyr, perfformiodd Ysgol Llangynnwr ddathliad o ’Nadolig o Amgylch y Byd’.

Agorwyd y perfformiad gan Ddosbarth Gwenllian yn efelychu Nadolig yn Sbaen. Yna, daeth Dosbarth Glyndwr i gynrychioli yr Almaen, Iau Uchaf i gynrychioli Sweden, Iau Isaf i gynrychioli Awstralia a Dosbarth Llywelyn i gynrychioli Mecsico. 

Actiodd Blynyddoedd 1 a 2 stori Rala Rwdins a pherformiodd Dosbarthiadau Dewi hanes geni’r Iesu. 

Dywedodd un o’r rhieni “Hwnna oedd y sioe orau o holl sioeau Ysgol Llangynnwr.”

Lowri Davies and Emily Tyrer