Ein Gwasanaeth Diolchgarwch


Yn ystod ein gwasanaeth Diolchgarwch ym mis Hydref, wedi i'r cor gyflwyno dwy gan, cyfrannodd pob dosbarth eitem yr un. Casglwyd tuniau o fwyd i'w rhoi i deuluoedd llai ffodus yn Romania ac wedi eu cyflwyno i'r ficer lleol, fe'u llwythwyd yn fan Mrs Val Newton a roddodd gyflwyniad byr ar bwy yn union y byddai'n elwa o'r bwyd.