Gwyl Rygbi - Tag


Ar y 15fed o Dachwedd, aeth tim Tag yr ysgol i gystadlu mewn Gwyl Rygbi i Ysgolion Caerfyrddin. Chwaraeodd y tim yn dda gan gael gem gyntaf gyfartal 3-3 cyn ennill eu tri gem nesaf 5-3, 7-0 a 5-3. Llongyfarchiadau.

 Gwyl Tag