Hylendid Dannedd


Daeth siaradwr gwadd i gyfarch disgyblion Cyfnod Allweddol 2 ddiwedd mis Medi er mwyn hyrwyddo Hylendid Dannedd. Trafodom ni bwysigrwydd dannedd a chawsom gyngor sut i fynd ati i'w cadw'n iach.

 

Y Dant   Hylendid Dannedd