Plant mewn Angen


Wrth dalu £1 am wisgo pyjamas i'r ysgol a phrynu cacennau a bathodynnau Pydsi, mae'r ysgol wedi codi £532.88 i Blant mewn Angen. Diolch Olivia, Dosbarth Llywelyn am drefnu'r diwrnod.