Sgiliau Arian


Ar y 30ain o Ionawr daeth dwy aelod o Fanc Barclays i'r ysgol i gynnal gweithdy i flwyddyn 6 ar ddatblygu Sgiliau Arian. Daethom yn ymwybodol o sut mae cymharu prisiau un eitem o wahanol siopau yn gallu'n helpu i arbed arian. Da iawn Mason am godi i ddiolch i Mrs Wray a Nicola ar ran Ysgol Llangynnwr.