Sioe y 'Bionic Ear'


Ar ddechrau'r tymor eleni, cafodd disgyblion Cyfnod Allweddol 2 weld y Sioe - 'Bionic Ear' er mwyn dysgu sut yr edrychai'r glust, sut mae'n gweithio a sut y gallwn edrych ar ol ein clyw.

Cyflwyniad

Offer  Plant Allan