Bywyd Gwyllt o Gwmpas yr ysgol/Our School Wildlife


Rydym wedi bod yn brysur yn chwynnu a thwtio yn ein gerddi blodau a phlanhigion ac edrychwch ar y bywyd gwyllt a welsom/We’ve been busy clearing, weeding and tidying our flowerbeds and vegetable plot and look at the wildlife we came across.

 IMG 5657     IMG 5659    IMG 5664    

IMG 5675      IMG 5676    IMG 5679

IMG 5687      IMG 5703    IMG 5699