Clwb Cyfryngau Cynnwr


Wedi ysgrifennu rhai erthyglau i'r papur bro lleol Cwlwm, fe wahoddodd Clwb Cyfryngau Cynnwr olygydd y mis i'w cyfarfod er mwyn clywed am y camau sy'n arwain at argraffu'r papur. Doedd dim angen i'r golygydd ddod o bell gan mai ein pennaeth Mr A Davies oedd golygydd mis Ebrill!

Having written a few articles for the local community newspaper Cwlwm, the Media Club invited April's editor to their meeting to hear about the procedures that lead to the publishing of the paper. The editor of the month didn't need to travel far since it was our own headteacher, Mr A Davies!

IMG 4755           IMG 4758