Criw Clician


Mae'r Criw Clician wedi bod yn brysur yn codio y tymor hwn. Maent yn rhoi o'u hamser chwarae bob amser cinio dydd Mawrth i ddatblygu eu sgiliau cyfrifiadurol er mwyn dychwelyd i'w dosbarthiadau i helpu eu cyfoedion.

The Criw Clician Computing Club have been busy coding this term. They give of their playtime every Tuesday lunch time to develop their computing skills in order to help their peers back in the class.

IMG 3899          IMG 3901

IMG 3904          IMG 3910