Cynllun Beicio/Cycling Project


Mae'r Cyfnod Sylfaen wedi bod yn rhan o gynllun beicio ble mae nhw wedi bod yn mynd allan i'r iard i gael sesiynau ar feiciau heb bedalau er mwyn eu helpu i gyd-bwyso a gallu mynd ar feiciau heb sadwyr.

Pupils from the Foundation Phase have been part of a Cycling Project where they go out onto the yard on bikes without pedals in order to practise their balancing skills and to use bikes without stabilizers.

                                                            IMG 3523

                              IMG 3498          IMG 3503