Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerffili / Caerphilly Urdd National Eisteddfod


Da iawn Efa Angharad (canu unigol), aelodau tîm dawnsio gwerin yr ysgol a thîm dawnsio disgo'r ysgol yn Eisteddfod yr Urdd, Caerffili.
Well done Efa Angharad (solo yrs 5 and 6), the folk-dancing team and the disco dancing team  for representing the school well in the Urdd Eisteddfod, Caerphilly.

 

                    Image                         Dawnsio Disgo