Lleuad yn Olau


Yn ystod ein hanner tymor olaf eleni, cafodd y dosbarthiadau yn ffrwd Gymraeg Cyfnod Allweddol 2 yr ysgol gyfle i weld perfformiad diweddaraf Theatr Arad Goch a oedd yn dathlu'r llyfryn o storïau a gasglwyd ac a ysgrifennwyd gan un o'n hoff awduron/beirdd o Gymru - T.Llew Jones.

During our last half term of the year, the classes in the Welsh stream of Key Stage 2 were given an opportunity to see the Arad Goch Theatre Company performing their latest project which celebrated the stories collected and written by one of our favourite Welsh authors/poets - T.Llew Jones.