Bl4/Yr4 Llyfrgell Caerfyrddin/Carmarthen Library


Cafodd blwyddyn 4 Dosbarth Gwenllian a Dosbarth Myrddin y cyfle i wrando ar Dr Rhys Thomas yr anturiaethwr yn sôn am sut y bu i lyfrau ei ysbrydoli i deithio'r byd ac i ddysgu mwy am anifeiliaid. Wedi'r anerchiad a gweithdy byr, cafodd pob disgybl garden llyfrgell yr un cyn dewis dau lyfr yr un i'w benthyg o'r llyfrgell.
Yr 4 pupils from Dosbarth Gwenllian and Dosbarth Myrddin were given the opportunity to listen to Dr Rhys Thomas talking about how books he read as a child inspired him to travel the world and learn about animals. After the talk and a short workshop, everybody browsed through the shelves in the library and borrowed 2 books each with their new library cards.

IMG 5627           IMG 5609          IMG 5617      

IMG 5620           IMG 5623          IMG 5624