Starlab Bl/Yr 1 a 2


Gan mai Y Gofod yw un o themau'r ysgol y tymor hwn, fe ddaeth rhai o addysgwyr Techniquest â phabell siâp gromen i'n neuadd er mwyn i flynyddoedd 1 a 2 gael y cyfle i fynd mewn iddo i ddysgu am Y Gofod, y Galaith a Sêr.

Since one of the school's themes this term is Space, Techniquest brought a Dome to school so that Yr 1 and 2 pupils could sit in it to learn about The Galaxy and Stars.

IMG 1129          IMG 1185         IMG 1190