Cystadleuaeth Sgïo Ysgolion Gorllewin Cymru / West Wales Schools Ski-ing Races


Llongyfarchiadau i'r ddau dîm sgïo a fu'n cystadlu yng nghystadleuaeth sgïo ysgolion Gorllewin Cymru. Enillodd Tîm A ac fe gafodd Tîm B 3ydd.
Congratulations to both ski-ing teams who competed in the West Wales School Ski-ing Races. Team A came first and Team B came 3rd.

Sgio                              Sgio 2