Ymweliad gan y Swyddog Diogelwch Tân / Fire Safety Officer Visit


Cyn diwedd y tymor, daeth ein Swyddog Diogelwch Tân i siarad a ni am beryglon tân yn y cartref, sut i'w osgoi a beth i'w wneud mewn argyfwng. Cafodd rai ohonom gyfle i drio'r eitemau dillad y mae ymladdwyr tân yn gwisgo. Diolchwyd i'r Swyddog Tân ar ein rhan gan Bethan Morgan.
Before the end of term, our Fire Safety Officer came to talk to us about the dangers of fires, how to avoid them and what to do in an emergency. Some of us were lucky enough to try on items of clothing that firefighters wear. Bethan Morgan thanked the officer on behalf of Llangunnor School.

IMG 3557          IMG 3558        IMG 3560          IMG 3561          IMG 3562

Os am gael larymau tan i'r ty am ddim, ffoniwch
If you need free fire alarms for your house, call  

08001691234

Gall larwm tan achub eich bywyd! / A fire alarm could save your life!

IMG 3563