Cystadleuaeth Pel-droed yr Urdd


Ar yr 22ain o fis Hydref bu tim pel-droed y merched yn cystadlu yng nghystadleuaeth pel-droed yr Urdd yng nghanolfan hamdden Caerfyrddin. Chwaraeon nhw ysgolion megis Nantgaredig, Griffith Jones, Penygroes a Thre Ioan. Llongyfarchiadau mawr ferched!

 Pel Droed Merched2

Ar y 7fed o fis Hydref, cystadlodd ein tim pel-droed yng nghystadleuaeth pel-droed yr Urdd ar yr astroturf yng Nhanolfan Hamdden Caerfyrddin.

Tim