Dilyn Taith Afon Tywi


Ar Fedi'r 18fed, aeth blynyddoedd 5 a 6 yr ysgol ar wibdaith Daearyddol i ddilyn taith yr Afon Tywi.

Cawson nhw gyfle i aros ar y ffordd mewn ambell fan i gyflawni gwaith maes ar lled, dyfnder a chyflymdra'r afon.

Afon  Llyn B  Llyn Brianne

Mesur  Golygfa Drwy Ffenest