Dilyn yr Afon Gwendraeth Fawr


Cafodd ddisgyblion blynyddoedd 3 a 4 yr ysgol gyfle i ddilyn taith yr Afon Gwendraeth Fawr ar y 26ain o Fedi gan aros mewn mannau cyfleus i gyflawni gwaith maes perthnasol.