Diwrnod Coch, Gwyn a Gwyrdd


Ar fore dydd Iau y 23ain o Hydref, daeth Mr Urdd i'n hysgol ni. Roeddwn wedi gwisgo coch, gwyn a gwyrdd oherwydd dyna lliwiau'r Urdd ac roedd aelodau'r staff hefyd yn gwisgo coch, gwyn a gwyrdd.

Pan gerddodd Mr Urdd i fewn i’r neuadd roedd yn dawnsio i’r gan ‘Hei Mr Urdd’. Roedd pawb yn chwifio’u breichiau yn yr awyr, yn clapio ac yn gwenu o glust i glust.

Roedd pawb yn gyffrous iawn ac roedd pawb wedi mwynhau.