Diwrnod Typeonesie


Cawsom ddiwrnod o wisgo 'onesies' i'r ysgol ar Dachwedd y 13eg er mwyn codi ymwybyddiaeth o Glefyd y Siwgr. Cynhaliodd Ddosbarth Llywelyn wasanaeth ar y pwnc a chodwyd £287 at yr achos.