Gwasanaeth Coffa


Y bore yma, cawsom wasanaeth ysgol arbennig i gofio'r Cadoediad. 

Tywyswyd y gwasanaeth gan flwyddyn 6 mewn darlleniadau a gweddiau ac fe ganom yr emyn Breuddwydio sy'n son am heddwch rhwng gwledydd ac arweinwyr byd. 

Cyfeiriodd Mr Owen at y pabiau seramig a osodwyd o gwmpas Twr Llundain gyda'r olaf o'r 888 526 yn cael ei ychwanegu heddiw, ac am un milwr yn arbennig a gollodd ei fywyd yn 2009 a fu'n ddisgybl yn ein hysgol ni ~ Nicholas Webster Smith. 

Roedd aelodau o'n llywodraethwyr yn bresennol ac fe cawsom ein hannerch a'n tywys mewn gweddi gan Mr Matthew Bownds wedi i ddau aelod o Gyngor yr Ysgol gyflwyno dwy blethdorch i'w gosod ar fur cefn y neuadd i gofio am y rhai a roddodd eu bywydau er mwyn sicrhau rhyddid i eraill.

Mr Bownds   Y Torchau