Pandemonium


Ar y 23ain o Fedi, cafodd disgyblion y Cyfnod Sylfaen eu diddanu a'u haddysgu gan Gwmni Theatr Pandemonium gyda pherfformiad o 'Dillad Newydd yr Ymerawdwr' tra i'r Cyfnod Sylfaen wylio 'Stori'r Gwehydd'.

Lluniau i ddilyn.