Pencampwriaeth Sgio Ysgolion Cymru


Yn dilyn eu llwyddiant gyda Chystadleuaeth Sgio Prydain i Ysgolion Cynradd, cystadlodd timoedd yr ysgol ym Mhencampwriaeth Sgio Ysgolion Cymru ar y 12fed o Hydref gan lwyddo i gipio'r cwpan.

 Timoedd

CWPAN