Pencampwriaethau Athletau Neuadd Ysgolion Cynradd Sir Gar


Ar fore Dydd Mercher Tachwedd y 12fed, aeth tim athletau'r ysgol i'r ganolfan hamdden i gymryd rhan yng nghystadleuaeth athletau o dan do Ysgolion Sir Gar. Llongyfarchiadau mawr i chi' gyd!

Canlyniadau