Trawsgwlad


Ar y 25ain o Fedi, cynrychiolodd yr isod Ysgol Llangynnwr ym Mhencampwriaethau Trawsgwlad Ysgolion Sir Gar ar Faes y Sioe, Nantyci, Caerfyrddin.