Adar Ysglyfaethus / Birds of Prey


Ar fore'r 3ydd o Chwefror, cafodd pawb gyfle i ddysgu am adar ysglyfaethus.

On the morning of February the 3rd alll the pupils had an opportunity to learn about birds of prey.

 

IMG 5543                    IMG 5539

 

IMG 5541                      IMG 5545