Dosbarth Gwenllian - Ynni/Energy


Yn ystod ein Wythnos Werdd yn yr ysgol, buom yn ddigon ffodus i gael Mr Aled Vaughan Owen o'r Cwmni Ynni Da i gynnal gweithdy ar Ynni yn Nosbarth Gwenllian. Yn ogystal a gweithio ar agweddau Gwyddonol a Daearyddol, defnyddiom ein sgiliau llythrennedd a rhifedd wrth ddatrys problemau.
We were lucky enough to participate in a workshop on Energy which was held by Mr Aled Vaughan Owen from 'Ynni Da' to begin our Green Week in Dosbarth Gwenllian. As well as working on aspects in our Science and Geography curriculum we used our literacy and numeracy skills to solve problems.

IMG 0274          IMG 0291          IMG 0293

IMG 0284          IMG 0301          IMG 0304